HD BY Eli Gal בישוב שילת חוגגים בשירה ובריקודים את חג השבועות. התינוקות שנולדו השנה הם האטרקציה

Eli Gal 38 subscribers

בישוב הקהילתי שילת חוגגים בשירה, בריקודים את חג השבועות. כמובן שהתינוקות שנולדו השנה הם חלק הנכבד והעיקרי של הביכורים. בנוסף חגג הישוב את מלאות 40 שנים להיוסדו בקליפים מלאי זכרונות וסיפורים של הוותיקים שהקימו את הישוב. 18 במאי 2018